Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/functions/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/modules.php on line 29 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/modules.php on line 76 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/modules.php on line 76 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/header.php on line 3 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/header.php on line 5 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/header.php on line 41 Nhận Định Plus - Football predictions, Soccer predictions today, Rss
Soi Kèo
 
 
Rss

Nguồn cấp RSS của NhanDinhPlus

Tại đây bạn có thể thấy tất cả các nguồn cấp RSS của NhanDinhPlus một cách đầy đủ và chi tiết.

Ký hiệu:
Nguồn cấp Rss chính: Các module chính
      Nguồn cấp Rss trực thuộc: Chủ đề, Thư mục,...
          Nguồn cấp Rss phụ: Tiểu mục, Thư mục con,...
                Thêm nguồn cấp này vào các tiện ích đọc RSS thông dụng
 • Lưu ý: Tất cả nguồn cấp Rss được liệt kê theo tên, xếp thứ tự abc.

 • RSS là gì?

  RSS (Really Simple Syndication - Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản) là một chuẩn tựa XML dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các bản tin vắn, tên bản tin và link dẫn đến chúng.

  Có thể hiểu một cách đơn giản thế này: RSS là một tệp tin được cập nhật liên tục, tức thời do các nhà cung cấp tin tức (ví dụ các báo điện tử) tạo ra nhằm phổ biến nguồn tin của mình.

  Nhiều trang web tin tức nổi tiếng thế giới như BBC, CNN, và New York Times đang cung cấp RSS. Gần đây ở Việt Nam cũng có nhiều trang tin cung cấp dịch vụ này... và Website của chúng tôi là một trong số đó.

  Với FireFox, có nhiều tiện ích (add-on) giúp bạn cập nhật RSS, một trong số đó là add-on mang tên Simple RSS Reader.


  Nguồn cấp Rss
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Bóng Đá
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Bóng Đá Nhanh
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Bóng Đá Việt Nam
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Chỉ Có Ở Soi Kèo
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Chuyên Gia Tổng Hợp Soi Kèo
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Europa league
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Góc Nhìn Soi Kèo
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Ngoại Hạng Anh
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Nhan Dinh For English
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Nhận Định Bóng Đá
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Nhận Định Bóng Đá Ý
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Nhận Định Bóng Đá Ngoại Hạng Anh
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Nhận Định Bóng Đá Pháp
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Nhận Định Bóng Đá Tây Ban Nha
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Nhận Định Bóng Đá Đức
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Soi Kèo
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Tây Ban Nha
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Thông Tin Bóng Đá
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Thông Tin Soi Kèo
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Thể Thao Cuộc Sống
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Thư Viện Phương Pháp Soi Kèo
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Tin Bóng Đá Mới Nhất
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Tin Ngôi Sao
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 TIP Bóng Đá Miễn Phí
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Video Bàn Thắng
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 VĐQG Ý
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 VĐQG Pháp
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 VĐQG Đức
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 World Cup
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Files
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Người Đẹp Bóng Đá Thể Thao
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Người đẹp bikini - phần 1
  Người đẹp bikini - phần 2
  Người đẹp thể thao phần 39
  Người đẹp thể thao phần 40
  Người đẹp thể thao phần 41
  Người đẹp thể thao phần 42
  Người đẹp thể thao phần 43
  Người đẹp thể thao phần 44
  Người đẹp thể thao phần 45
  Người đẹp thể thao phần 46
  Người đẹp thể thao phần 47
  Người đẹp thể thao phần 48
  Người đẹp thể thao phần 49
  Người đẹp thể thao phần 50
  Người đẹp thể thao phần 51
  Người đẹp thể thao phần 52
  Người đẹp thể thao phần 53
  Người đẹp thể thao phần 54
  Người đẹp thể thao phần 55
  Người đẹp thể thao phần 56
  Người đẹp thể thao phần 57
  Người đẹp thể thao phần 58
  Người đẹp thể thao phần 59
  Người đẹp thể thao phần 60
  Người đẹp thể thao phần 61
  Người đẹp thể thao phần 62
  Người đẹp thể thao phần 63
  Người đẹp thể thao phần 64
  Người đẹp thể thao phần 65
  Người đẹp thể thao phần 66
  Người đẹp thể thao phần 69
  Người đẹp thể thao phần 70
  Người đẹp thể thao phần 71
  Người đẹp thể thao phần 72
  Người đẹp thể thao phần 73
  Người đẹp và xe - phần 1
  Người đẹp và xe - phần 2
  Người đẹp và xe - phần 3
  Người đẹp và xe - phần 4
  Người đẹp thể thao - phần 7
  Người đẹp thể thao - phần 1
  Người đẹp thể thao - phần 13
  Người đẹp thể thao - phần 14
  Người đẹp thể thao - phần 15
  Người đẹp thể thao - phần 16
  Người đẹp thể thao - phần 17
  Người đẹp thể thao - phần 18
  Người đẹp thể thao - phần 19
  Người đẹp thể thao - phần 20
  Người đẹp thể thao - phần 21
  Người đẹp thể thao - phần 22
  Người đẹp thể thao - phần 23
  Người đẹp thể thao - phần 24
  Người đẹp thể thao - phần 25
  Người đẹp thể thao - phần 26
  Người đẹp thể thao - phần 27
  Người đẹp thể thao - phần 28
  Người đẹp thể thao - phần 32
  Người đẹp thể thao - phần 33
  Người đẹp thể thao - phần 34
  Người đẹp thể thao - phần 35
  Người đẹp thể thao - phần 36
  Người đẹp thể thao - phần 37
  Người đẹp thể thao - phần 38
  Người đẹp thể thao - phần 10
  Người đẹp thể thao - phần 11
  Người đẹp thể thao - phần 12
  Người đẹp thể thao - phần 2
  Người đẹp thể thao - phần 29
  Người đẹp thể thao - phần 3
  Người đẹp thể thao - phần 30
  Người đẹp thể thao - phần 31
  Người đẹp thể thao - phần 4
  Người đẹp thể thao - phần 5
  Người đẹp thể thao - phần 6
  Người đẹp thể thao - phần 8
  Người đẹp thể thao - phần 9
  Người đẹp thể thao phần 67
  Người đẹp thể thao phần 68
  Support
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138 Dịch Vụ TIP Bóng Đá
  Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/soikeo/domains/nhandinh.vn/public_html/includes/db/mysql.php on line 138

  RSS dùng để làm gì?

  RSS có thể làm rất nhiều việc hữu ích cho bạn đấy!

  Nếu bạn là một Admin, Webmaster hay đơn giản là bạn có một trang Web?

  Bạn có thể sử dụng các nguồn tin RSS này cùng với công cụ biên dịch trực tuyến có tên RSS2JS (RSS to JavaScript), Feed2JS hay RSSFeed để đưa các nguồn tin này lên Website của bạn. Các chương trình này sẽ đọc Rss giúp bạn và hiển thị nó lên Website của bạn một cách tự động. Khi đó bạn sẽ không phải mất công lên mạng cập nhật tin cho Web mà Website của bạn sẽ được tự động hiển thị tin mới của chúng tôi ngay trên site của bạn.

  RSS2JS được cung cấp miễn phí tại:
  1. Cao đẳng cộng đồng Maricopa
  2. Mirror: vccs.edu (Bản tiếng Anh - 2005)
  3. Mirror: http://mangvn.org (Bản tiếng Việt)

  Nếu bạn thường xuyên đọc tin tức trên Net?

  RSS sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc cho bạn bằng cách giúp bạn truy cập nhanh nhất đến các nguồn tin mới nhất.

  Bằng cách sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator, News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS. Bạn sẽ không phải vào từng chuyên mục để tìm kiếm tin nữa, thông qua RSS các tin tức sẽ nhanh chóng được hiển thị trên giao diện phần mềm và bạn chỉ việc chọn một bản tin mình quan tâm để đọc.

  NukeViet Group khuyên bạn nên dùng GreatNews. Đây là một phần mềm miễn phí, có giao diện tiếng Việt và rất dễ sử dụng... bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng RSS ở trên vào một trong các danh mục tin tức trong cửa sổ phần mềm GreatNews là được.

  Trình duyệt Internet Explorer 7.0, FireFox 2.0 và Opera 9.1 cũng đã tích hợp sẵn tính năng đọc RSS.

  Nếu bạn sử dụng blog Yahoo, Google, Opera ...

  Bạn có thể đăng & xem các tin tức mà chúng tôi cung cấp lên chính Blog của bạn. Làm thế nào ư? Rất đơn giản, chỉ cần click chuột phải lên RSS của chuyên mục bạn yêu thích, nhấn copi và dán nó vào danh sách các file RSS trong Blog của bạn. Các bản tin bạn quan tâm sẽ được đăng ngay trên Blog của bạn. Riêng với Blog Yahoo (My Yahoo!), bạn chỉ cần đăng nhập vào Yahoo mail (hoặc My Yahoo) trước, sau đó nhấn nút Add Y! bên cạnh nút RSS của mỗi bản tin. Ở cửa sổ mới hiện ra, nhấn nút Add to. Hệ thống sẽ tự động cập nhật vào Blog Yahoo cho bạn. Hãy truy cập http://my.yahoo.com bạn sẽ thấy các tin tức mới nhất của chúng tôi hiển thị ngay trên Blog của mình.

  Với Google cũng tương tự, bạn chỉ cần đăng nhập vào một dịch vụ bất kỳ của Google (ví dụ Gmail, iGoogle ...), sau đó nhấn nút Add to Google. Tiếp đó, chọn một trong hai vị trí là Add to Google homepage hoặc Add to Google Reader. Ngay lập tức Google sẽ thêm nguồn tin này vào trang Google cá nhân của bạn! Hòm thư Yahoo và Gmail cũng đã được tích hợp tiện ích đọc RSS.


  NhanDinh.vn - Tip Bóng Đá

  DMCA.com Protection Status

  Xem bằng phiên bản mobile m.nhandinh.vn
  Phiên bản hướng website về Báo Nhận Bóng Đá lớn hàng đầu đang chạy thử nghiệm chờ xin giấy phép.
  Coppyright © 2008 thuộc về Nhận Định - Công Ty Trio Media, Trang thông tin tổng hợp về Bóng Đá - Thể Thao.

  http://nhandinh.vn
  http://m.nhandinh.vn - Thông tin được đăng tải liên tục hay và mới nhất hàng ngày.
  Khi sử dụng thông tin về các phân tích từ website quý khách cân nhắc và chịu trách nhiệm.
  Dành cho tất cả những ai yêu thích
  Bóng Đá - Thể Thao. Lưu hành theo giấy phép phần mềm của GNU/GPL.
  Vui lòng ghi rõ nguồn NhanDinh.vn khi trích lại thông tin từ website. Email: toasoannhandinh@gmail.com.
  * Các baner quảng cáo trên website thuộc chi phí đóng góp duy trì website cho nên Tạp Chí Nhận Định không chịu trách nhiệm từ các quảng cáo trên.